SKANDINAVISK BUREAU A/S

Maritime Branch

N-3812 AKKERHAUGEN - NORWAY

Organisasjonsnummer 913026551

 

Telephone: (47) 900 28 865 

 

Internett: www.ruddersafe.no

 

 

Representert RUDDERSAFE i Norge i over 30 år

 

 INDEX

 RUDDERSAFE    

BEE FENDER

FIREFIX

PRISER

BESTILLING

SKANDINAVISK BUREAU AS

TELEMARKS-   KANALEN

ANNONSER

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

INDEX til startsiden

 

FIREFIX

En effektiv sveiseisolator

FIREFIX er et effektivt skum mot varmespredning. Hindrer skader som oppstår ved gass- eller el-sveising og ved anvendelse av skjærbrennere og loddeapparater.

FIREFIX leveres med to komponenter som blandet med vann lager et effektivt skum som legges på eller omkring det som ønskes beskyttet mot sveiseflammen.

FIREFIX stopper varmegangen i det materialet som sveises der skummet plasseres.

FIREFIX er ikke giftig og er uskadelig for så vel huden som for alle materialer. Ved anvendelse av FIREFIX oppstår det ingen illeluktende eller skadelige luft- eller gassarter.

Pris: Kr. 130,00 + frakt og oppkravsgebyr

Skandinavisk Bureau A/S

Veltavegen 7

3812 AKKERHAUGEN

Tlf. 900 28865 

E-post: maritime@ruddersafe.no

 

 

Webmaster: Skandinavisk Bureau AS