SKANDINAVISK BUREAU A/S

Maritime Branch

N-3812 AKKERHAUGEN - NORWAY

Organisasjonsnummer 913026551

 

Telephone: (47) 35 95 83 15 

 

Internett: www.ruddersafe.no

 

 

Representant for RUDDERSAFE i Norge

 

      INDEX

 

 RUDDERSAFE

     

  BEE FENDER

 

   FIREFIX

 

     PRISER

 

  BESTILLING

 

 TELEMARKS-   KANALEN

 

  ANNONSER

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

INDEX til startsiden

 

FIREFIX

En effektiv sveiseisolator

FIREFIX er et effektivt skum mot varmespredning. Hindrer skader som oppstår ved gass- eller el-sveising og ved anvendelse av skjærbrennere og loddeapparater.

FIREFIX leveres med to komponenter som blandet med vann lager et effektivt skum som legges på eller omkring det som ønskes beskyttet mot sveiseflammen.

FIREFIX stopper varmegangen i det materialet som sveises der skummet plasseres.

FIREFIX er ikke giftig og er uskadelig for så vel huden som for alle materialer. Ved anvendelse av FIREFIX oppstår det ingen illeluktende eller skadelige luft- eller gassarter.

Pris: Kr. 130,00 + frakt og oppkravsgebyr

Skandinavisk Bureau A/S

Veltavegen 7

3812 AKKERHAUGEN

Tlf. 35 95 83 15 

E-post: maritime@ruddersafe.no

 

 

Webmaster: Skandinavisk Bureau AS